Vett å Etikett

Vett o Etikett

Vett o etikett

• Stå aldrig kvar på dansgolvet för att prata.

• Korsa aldrig dansgolvet. Gå runt eller vänta.

• Ta hänsyn till eventuella nybörjare runt omkring dig.

• Gör inte en massa varianter om du märker att andra kommer av sig.

• Försök att inte krocka med de andra dansarna. Korta ned stegen lite extra om det är trångt.

• Om du krockar med någon, be om ursäkt!

• Bilda inte en ny rad mitt emellan två existerande! Fyll på dansgolvet framifrån och bakåt.

• Starta aldrig en ny dans än den som angetts om det inte finns gott om utrymme och du tror att det går bra.

• Stå inte mitt på dansgolvet för att lära någon en dans. Ställ er vid sidan om så ni inte är i vägen för de andra.

• Du som är van dansare, hjälp nybörjarna!

• I danslokalen får man inte förtära dryck

• Tänk på dem som är allergiker, använd INTE parfym
• Till sist - håll huvudet högt, le och HA ROLIGT!

Copyright @ 2019 bTm Design All Rights Reserved