Oktober

1 Nivå 2               Kurstillfälle 5 18.00-19.30
3 Nivå 1B             Kurstillfälle 5
Öppen dans. Kurs och önskedanser
Kostnad medlem 20:-  icke medlem 40:-
17.30-19.00
19.00-21.00
6 Planeringsdag. Vi planerar gemensamt verksamheten inför våren 2019 11.00
7 Nivå 1A             Kurstillfälle 6 13.00-14.30
8 Nivå 2               Kurstillfälle 6 18.00-19.30
10 Nivå 1B             Kurstillfälle 6 17.30-19.00
14 Nivå 1A             Kurstillfälle 7 13.00-14.30
15 Nivå 2               Kurstillfälle 7 18.00-19.30
17 Nivå 1B             Kurstillfälle 7
Öppen dans. Kurs och önskedanser
Kostnad medlem 20:-  icke medlem 40:-
17.30-19.00
19.00-21.00
20 Vi har förmånen att ha tillgång till en ypperlig föreningslokal. Men vi skulle
inte ha råd om vi inte själva skötte om den. Förutom den dagliga skötseln
behöver vi då och då göra en liten större insats. Idag samlas vi för en
städdag
11.00
21 Nivå 1A             Kurstillfälle 8 13.00-14.30
22 Nivå 2               Kurstillfälle 8 18.00-19.30
24 Nivå 1B             Kurstillfälle 8 17.30-19.00
28 Nivå 1A             Kurstillfälle 9 13.00-14.30
29 Nivå 2               Kurstillfälle 9 18.00-19.30
31 Nivå 1B             Kurstillfälle 9 17.30-19.00