Maj

02 Öppen dans. Vi dansar kurs och önskedanser
Kostnad medlem 20:- och icke medlem 40:-
18.00- 21.00
10 Vinga Utflykt. Mer info kommer
16 Öppen dans. Terminens sista
Vi dansar kurs och önskedanser
Kostnad medlem 20:- och icke medlem 40:-
18.00-21.00
19 Vi har förmånen att ha tillgång till en ypperlig föreningslokal. Men vi skulle
inte ha råd om vi inte själva skötte om den. Förutom den dagliga skötseln
behöver vi då och då göra en liten större insats. Idag samlas vi för en städdag
10.00-